آخرین عکسهای جوزا (عکاس ایتالیایی) از حیات وحش زامبیا
فرستنده : مهندس کریمی
Hamtaraneh.com  
Giraffa camelopardalis (Giraffa)Hamtaraneh.comCanon 7D, Canon EF 300mm f/2.8 L IS USM with Canon EF 2.0x II, 1/200 f/7.1, ISO 800, hand held. South Luangwa National Park, Zambia.  

Hamtaraneh.com

 

Panthera pardus (Leopardo)
Hamtaraneh.com
Canon 7D, Canon EF 300mm f/2.8 L IS USM with Canon EF 2.0x II, 1/160 f/7.1, ISO 800, hand held. South Luangwa National Park, Zambia.
 
Hamtaraneh.com

 

Aepyceros melampus (Impala)
Hamtaraneh.com
Canon 7D, Canon EF 300mm f/2.8 L IS USM, 1/1000 f/2.8, ISO 800, hand held. South Luangwa National Park, Zambia.
 
Hamtaraneh.com

 

Loxodonta africana (Elefante)
Hamtaraneh.com
Canon 7D, Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM, 1/800 f/4.0, ISO 1600, hand held. South Luangwa National Park, Zambia.
 
Hamtaraneh.com

 

Camaleonte
Hamtaraneh.com
Canon 7D, Canon EF 300mm f/2.8 L IS USM with Canon EF 2.0x II, 1/640 f/9.0, ISO 400, hand held. South Luangwa National Park, Zambia.
 
Hamtaraneh.com

 

Halcyon senegalensis (Woodland kingfisher)
Hamtaraneh.com
Canon 7D, Canon EF 300mm f/2.8 L IS USM with Canon EF 2.0x II, 1/500 f/8.0, ISO 800, hand held. South Luangwa National Park, Zambia.
 
Hamtaraneh.com

 

Panthera pardus (Leopardo)
Hamtaraneh.com
Canon 7D, Canon EF 300mm f/2.8 L IS USM with Canon EF 2.0x II, 1/160 f/7.1, ISO 800, hand held. South Luangwa National Park, Zambia.
 
Hamtaraneh.com

 

Crocodylus niloticus (Coccodrillo)
Hamtaraneh.com
Canon 7D, Canon EF 300mm f/2.8 L IS USM with Canon EF 2.0x II, 1/800 f/8.0, ISO 800, hand held. Liwonde National Park, Malawi.
 
Hamtaraneh.com

 

Giraffa camelopardalis (Giraffa)
Hamtaraneh.com
Canon 7D, Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM, 1/15 f/22.0, ISO 100, hand held. South Luangwa National Park, Zambia.
 
Hamtaraneh.com

 

Merops bullockoides (Gruccione Frontebianca)
Hamtaraneh.com
Canon 7D, Canon EF 300mm f/2.8 L IS USM with Canon EF 2.0x II, 1/500 f/9.0, ISO 400, hand held. South Luangwa National Park, Zambia.
 
Hamtaraneh.com

 

Coracias caudata
Hamtaraneh.com
Canon 7D, Canon EF 300mm f/2.8 L IS USM with Canon EF 2.0x II, 1/2000 f/7.1, ISO 800, hand held. South Luangwa National Park, Zambia.
 
Hamtaraneh.com

 

Merops bullockoides (Gruccione Frontebianca)
Hamtaraneh.com
Canon 7D, Canon EF 400mm f/2.8 L IS USM with Canon EF 2.0x II, 1/1250 f/7.1, ISO 800, hand held. South Luangwa National Park, Zambia.
 Hamtaraneh.com

 

Hamtaraneh.com
Canon 7D, Canon EF 300mm f/2.8 L IS USM, 1/500 f/4.0, ISO 400, hand held. South Luangwa National Park, Zambia.
 
Hamtaraneh.com

 

Merops bullockoides (Gruccione Frontebianca)
Hamtaraneh.com
Canon 7D, Canon EF 300mm f/2.8 L IS USM with Canon EF 2.0x II, 1/2500 f/8.0, ISO 800, hand held. South Luangwa National Park, Zambia.
 
Hamtaraneh.com

 

Panthera pardus (Leopardo)
Hamtaraneh.com
Canon 7D, Canon EF 300mm f/2.8 L IS USM with Canon EF 1.4x II, 1/640 f/4.0, ISO 800, hand held. South Luangwa National Park, Zambia.
 
Hamtaraneh.com

 

Loxodonta africana (Elefante)
Hamtaraneh.com
Canon 7D, Canon EF 300mm f/2.8 L IS USM, 1/400 f/2.8, ISO 800, hand held. South Luangwa National Park, Zambia.
 
Hamtaraneh.com

 


Hamtaraneh.com
Canon 7D, Canon EF 300mm f/2.8 L IS USM with Canon EF 2.0x II, 1/400 f/7.1, ISO 800, hand held. South Luangwa National Park, Zambia.
 
Hamtaraneh.com

 

Alopochen aegyptiacus (Oca Egiziana)
Hamtaraneh.com
Canon 7D, Canon EF 300mm f/2.8 L IS USM, 1/500 f/5.0, ISO 200, hand held. South Luangwa National Park, Zambia.
 
Hamtaraneh.com

 

Loxodonta africana (Elefante)
Hamtaraneh.com
Canon 7D, Canon EF 300mm f/2.8 L IS USM, 1/640 f/2.8, ISO 800, hand held. South Luangwa National Park, Zambia.
 
Hamtaraneh.com

 

Rettile non identificato
Hamtaraneh.com
Canon 7D, Canon EF 300mm f/2.8 L IS USM with Canon EF 2.0x II, 1/25 f/11.0, ISO 100, tripod. South Luangwa National Park, Zambia.
 Hamtaraneh.com